• روابط عمومی

   روابط عمومی

   سرعت در دسترسی به اطلاعات با ایجاد پایگاه های اطلاعاتی و به کارگیری فناوری اطلاعات و استفاده از روش های جدید الکترونیکی در زمینه های اقتصادی و مالی ،از ضرورتهای اصلی بقا و تداوم پیشرفت کشورها در عصر دانایی است.
   در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع که از سوی دولت محترم ابلاغ شده است، بانک ایران زمین برای دسترسی بهینه به اطلاعات الکترونیکی، انجام خدمات و جلب رضایت مشتریان خود، اقدام به ایجاد پایگاه وب خود نموده است و با استفاده از اطلاعات موجود دراین پایگاه در صدد است از نیاز مشتریان به مراجعه مستقیم با واحدهای بانک کاسته و زمینه ذخیره شدن وقت و انرژی را در جامعه فراهم آورد که آثار رفاهی مادی و معنوی آن غیر قابل انکار است.
   روابط عمومی بانک ایران زمین امیدوار است با گشایش این پایگاه اینترنتی، بتواند در مسیر ارائه خدمات نوین بانکی گام بردارد. به آگاهی می رساند روابط عمومی بانک همواره پذیرای پیشنهادات و انتقادات شما از پرسنل و عملکرد بانک است.

   ایمیل: dp.ravabetomomi@izmail.ir

   تلفن روابط عمومی:26401556-021