• انواع تسهیلات و تعهدات ریالی

   بانک ایران زمین برآن است که بارعایت کامل قوانین ومقررات پولی و مالی کشور، تجربیات برتر بین المللی را به کاربندد، خدمات در بالاترین استانداردهای کیفی ارایه شود و با استفاده از نوآوری ها و فن آوری های روز دنیا به لحاظ عملیات وکارایی ، جزو بانک های خصوصی پیشرو کشور باشد و راهکارهای بانکی و مالی کامل به همه مشتریان ارزشمند ایران زمین ارائه نماید.
   یکی از اهداف اساسی و مهم بانک ایران زمین ، اعطای تسهیلات اعتباری در چارچوب نظام بانکداری اسلامی و براساس مقررات قانون عملیات بانکداری بدون ربا می باشد.

    

   برای مشاهده انواع تسهیلات بر روی اینجا کلیک نمایید.