• سامانه های بانکداری مدرن
  • خدمات بانکداری الکترونیک
  • نحوه دریافت رمز خرید اینترنتی
   نحوه دریافت رمز خرید اینترنتی
   جهت استفاده ازخدمات پرداخت اینترنتی به وسیله کارت ایران زمین نیازمند دسترسی به رمز خرید اینترنتی و کد CVV2 کارت خود می باشید. کد CVV2، کد سه رقمی می باشد که بر روی کارت درج شده است.

    

   مراحل دریافت رمز خرید اینترنتی جهت خرید در اینترنت:
   • کارت ایران زمین خود را در پایانه خود پرداز بانک ایران زمین (ATM) قرار دهید.
   • رمز کارت خود را وارد نموده و کلید ثبت را فشاردهید.
   • سپس دکمه مقابل گزینه تغییر رمز را فشار دهید.
   • گزینه تغییر رمز خرید اینترنتی را انتخاب کنید.
   • رمز مورد نظر خود را ما بین 5 تا 12 رقم وارد نمایید و مجددا طبق فرمان سیستم رمز را تکرار نمایید.
   • پس از انجام موفقیت آمیز عملیات، رمز خرید اینترنتی جدید شما فعال شده و کد CVV2 به همراه تاریخ انقضاء آن بر روی رسید دستگاه چاپ شده و تحویل می گردد.

    

   در صورت مفقود شدن کارت، انسداد کارت از طریق اینترنت بانک و موبایل بانک و تلفن بانک و خدمات اینترنتی کارت ایران زمین نیز امکان پذیرمی باشد.
   رفع انسداد از کارت با ارائه اصل کارت ملی یا مدارک شناسایی معتبر از طریق تمامی شعب بانک امکان پذیر می باشد.