• سامانه های بانکداری مدرن
  • خدمات بانکداری الکترونیک
  • معرفی خدمات و مزایا
   معرفی خدمات و مزایا

   هر یک از دارندگان حسابهای متمرکز بانک ایران ایران زمین میتوانند با اتصال به اینترنت و مراجعه به آدرس www.izbank.ir تقاضای استفاده از امکانات اینترنت بانک ایران زمین را بنمایند.
   مشتریان محترم می‌توانند ازطریق مراجعه به بانک یا سیستم بانکداری اینترنتی درخواست عضویت نموده و حداقل یک هفته پس از مراجعه حضوری به شعبه افتتاح کننده حساب (شعبه انتخابی باید شعبه افتتاح کننده حساب باشد)، نسبت به فعال سازی کد کاربری خویش اقدام نمایند.
   بعد از یک روز کاری از مراجعه به شعبه، مشتری می‌تواند با کد کاربری ودستگاه رمز یاب خویش از امکانات سیستم بانکداری اینترنتی استفاده نماید.
   تذکر مهم : برای استفاده از سیستم بانکداری اینترنتی ازتمام مرور گرها می توانید استفاده نمایید.