• سامانه های بانکداری مدرن
    • خدمات بانکداری الکترونیک
    • انتقال وجه به حساب مشتریان کلیه بانک ها
      انتقال وجه به حساب مشتریان کلیه بانک ها

      بانک ایران زمین سیستم انتقال وجه اینترنتی به کلیه بانکهای کشور را راه اندازی نمود. به گزارش بانک ایران زمین در راستای جوابگویی به انتظارات مشتریان، تامین رفاه، جلب رضایتمندی و همچنین صرفه جویی در وقت و هزینه آنان، سیستم انتقال وجه اینترنتی از بانک ایران زمین به کلیه بانکهای کشور امکانپذیر شده است. بر اساس این گزارش کلیه مشتریان سرویس بانکداری اینترنتی بانک ایران زمین می توانند باورود به بخش بانکداری اینترنتی و انتخاب گزینه انتقال وجه بین بانکی (ساتنا) راسا و بصورت آن لاین نسبت به انتقال وجه به حسابهای مشتریان کلیه بانکهای کشور اقدام و از این خدمت نوین بهره مند گردند. گفتنی است متقاضیان استفاده از این خدمت نوین می بایست به سایت بانک ایران زمین به آدرس www.izbank.ir مراجعه نمایند و پس از تکمیل فرم عضویت بخش بانکداری اینترنتی و دریافت دستگاه رمز ساز (otp) قادر خواهند بود از خدمات متنوع سیستم بانکداری اینترنتی شامل: انتقال وجه به حسابهای بانک ایران زمین و کلیه حسابهای بانکهای کشور، پرداخت قبوض، مشاهده صورتحساب و ... استفاده نمایند.