• سامانه های بانکداری مدرن
  • خدمات بانکداری الکترونیک
  • مشاهده صورتحساب
   مشاهده صورتحساب
   مانده حساب:
   با استفاده از این گزینه میتوانند در هر لحظه مانده حسابهای متمرکز خود را مشاهده نمائید. 

    

   خلاصه حساب:
   با استفاده از این گزینه می‌توانید کلیه حسابهای خود در سیستم متمرکز را مشاهده کرده و از وضعیت آخرین تراکنش و مانده حساب خود مطلع شوید. 

    

   صورت حساب گردش های آخر:
   با استفاده از این گزینه می‌توانید در هر لحظه گردش های آخر حساب متمرکز مورد نظر خود را مشاهده نمائید. 

    

   صورت حساب دوره‌ای:
   با استفاده از این گزینه می‌توانید صورت حساب متمرکز خود را در محدوده تاریخ مشخصی مشاهده نمائید.