• سامانه های بانکداری مدرن
  • خدمات بانکداری الکترونیک
  • خدمات مبتنی بر کارت
   خدمات مبتنی بر کارت

   شما میتوانید با دریافت کارت بانک ایران زمین و همچنین دریافت رمز اینترنتی و کد CVV2، با مراجعه به کلیه سایت های معتبر به خرید اینترنتی بپردازید. لازم به ذکر است که مسئولیت هر گونه استفاده غیر مجاز از کارت به عهده صاحب کارت می باشد.
   همچنین شما با استفاده از ایران کارت می توانید با مراجعه به دستگاههای خود پرداز فعال کلیه شعب امکان دریافت مانده حساب و همچنین امکان گزارش گیری 10 گردش آخر حساب خود را داشته باشید.
   از طریق ایران کارت انتقال وجه به کلیه حساب ها و کارت های متصل به شتاب امکان پذیر می باشد. لازم به ذکر است که این خدمات در هر یک از دستگاههای خودپرداز مبدأ و یا مقصد قابل ارائه می باشد.