• سامانه های بانکداری مدرن
  • خدمات بانکداری الکترونیک
  • خدمات مبتنی بر پایانه فروشگاهی
   خدمات مبتنی بر پایانه فروشگاهی

   شما می توانید با استفاده از دستگاه pos فروشگاهی بانک ایران زمین به آسانی کلیه عملیاتهای خرید، فروش و صورت حساب را در دسترس داشته باشید و به مشتریان خود سرویس های مختلف ارائه نمائید، همچنین مقدار وجه مشخص خود را به کلیه حساب های متصل به شبکه شتاب انتقال دهید.
   برای پرداخت قبوض از طریق پایانه های فروشگاهی ابتدا کارت را در دستگاه pos قرار دهید و سپس گزینه پرداخت بر روی دستگاه را انتخاب نمایید. با وارد کردن شناسه قبض و شناسه پرداخت، دستگاه مبلغ را نمایش خواهد داد. با تایید مبلغ، دستگاه رمز را درخواست کرده و در انتها رسید می دهد.