• سامانه های بانکداری مدرن
    • خدمات بانکداری الکترونیک
    • مشاهده گردش حساب
      مشاهده گردش حساب

      با سرویس همراه بانک ایران زمین، ارتباط بین صاحبان حسابها و شبکه بانکی از طریق تلفن همراه در کلیه ساعات شبانه روز فراهم خواهد شد و امکان انجام برخی از عملیات بانکی میسر می گردد. سیستم همراه بانک ایران زمین از طریق نصب نرم افزار بر روی گوشی تلفن همراه و ارایه درخواست فعال سازی به شعبه قابل بهره برداری خواهد شد. شما با استفاده از این سرویس می توانید گردش حساب خود را مشاهده کنید. همچنین شما می توانید انتقال به حساب های دیگران و انتقال وجه بین بانکی و ... را انجام دهید.