• سامانه های بانکداری مدرن
    • خدمات بانکداری الکترونیک
    • راهنمای پرداخت قبوض از طریق بانکداری اینترنتی
      راهنمای پرداخت قبوض از طریق بانکداری اینترنتی

      برای پرداخت قبوض از طریق بانکداری اینترنت بانک ایران زمین با کلیک بر روی بانکداری اینترنتی و وارد کردن اطلاعات مربوطه از قبیل شناسه کاربری، نوع ورود و رمز عبور وارد منوی اصلی شده و می توانید با انتخاب گزینه پرداخت قبض عملیات مربوطه را به دو صورت "پرداخت قبض" و "پرداخت قبض دسته ای" انجام دهید.