• آگهی توزیع اوراق سهام جدید

   آگهی توزیع اوراق سهام جدید

   به استحضار کلیه سهامداران محترم بانک ایران زمین می رساند، با توجه به ثبت افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 2,000 میلیارد ریال به 4,000 میلیارد ریال موضوع مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1390/04/29، گواهی سپرده سهام جدید از تاریخ 93/02/13 به شرح زیر آماده توزیع است.

   به استحضار کلیه سهامداران محترم بانک ایران زمین می رساند، با توجه به ثبت افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 2,000 میلیارد ریال به 4,000 میلیارد ریال موضوع مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1390/04/29، گواهی سپرده سهام جدید به شرح زیر آماده توزیع است.

   الف- از کلیه سهامداران محترم حقیقی یا وکیل قانونی ایشان تقاضا می شود بر اساس جدول زیر جهت دریافت گواهی سپرده سهام خود در ساعات اداری (روزهای تعیین شده) به اداره سرمایه گذاری و سهام این بانک واقع در تهران، بلوار میرداماد، نبش خیابان شمس تبریزی شمالی، پلاک 187، طبقه اول، واحد6 مراجعه نمایند.

   ب- توجه سهامداران محترم حقیقی به این نکته معطوف می شود که گواهی سپرده سهام فقط با ارائه مدارک شناسائی معتبر و احراز هویت شخص سهامدار یا وکیل قانونی وی تحویل خواهد شد.

   ج- سهامدارانی که امکان دریافت برگه خود را از طریق آدرس مذکور ندارند، می توانند در صورت تمایل درخواست خود را بصورت تماس تلفنی با اداره سهام و یا ارسال فکس به شماره 26401547-021 اعلام تا گواهی سپرده سهامشان به نزدیکترین شعبه بانک ایران زمین در سراسر کشور ارسال شود.

   تاریخ مراجعه اشخاص حقیقی با توجه به حرف اول نام خانوادگی

    

   حروف

    

    

   ایام هفته

    

   تاریخ

    

     

   الف- ب- پ- ت- ث

    

   شنبه

    

   1393/02/13

    

   ج- چ- ح- خ- د- ذ- ر

    

   یکشنبه

     

   1393/02/14

    

   ز - ژ - س- ش- ص- ض- ط- ظ

    

   دوشنبه

     

   1393/02/15

    

   ع - غ - ف- ق- ک- گ

    

   سه شنبه

     

   1393/02/16

    

   ل - م- ن- و- هـ- ی

    

   چهارشنبه


   1393/02/17

    

   هـ - تاریخ مراجعه اشخاص حقوقی روز شنبه مورخ 1393/02/20 تعیین شده و اوراق مذکور با اخذ معرفی نامه رسمی ممهور به مهر شرکت تحویل داده می شود.

   و- با صدور اوراق جدید سپرده سهام، کلیه اوراق سهام قبلی از درجه اعتبار ساقط است.

   ز- چنانچه سهامداران محترم در روزهای یاد شده موفق به اخذ اوراق سپرده سهام خود نشدند می توانند از روز یکشنبه مورخ 1393/02/21 به بعد به اداره سهام به نشانی فوق مراجعه نمایند.

   ح- برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 70-26401560 و 24750 داخلی 518 و 120 - امور سهام بانک تماس حاصل فرمایند.

   امور سهام بانک ایران زمین

    

   منتشر شده در:

   روزنامه دنیای اقتصاد سه شنبه مورخ 93/02/09 سال دوازدهم شماره 3186

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: