• آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه بانک ایران زمین برای سال مالی منتهی به 1392/12/29

   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه بانک ایران زمین برای سال مالی منتهی به 1392/12/29

   مجمع عمومی عادی سالانه بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392، رأس ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 31 تیر ماه 1393 در محل سالن تلاش مجموعه فرهنگی، ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واقع در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پل پارک وی تشکیل می شود.

   مجمع عمومی عادی سالانه بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392، رأس ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1393/04/31 در محل تهران - خیابان ولیعصر نرسیده به پل پارک وی، مجموعه فرهنگی، ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سالن تلاش تشکیل می شود.

   از اینرو، از کلیه سهامداران محترم بانک ایران زمین، وکلاء یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در این جلسه حضور بهم رسانند.

   ضمناً برگ ورود به جلسه از ساعت 13:00 همان روز در محل برگزاری مجمع با در دست داشتن مدرک مالکیت سهام یا مستندات نمایندگی/وکالت/ولایت/قیومیت و کارت شناسائی معتبر (کارت ملی) تحویل خواهد شد.

   ضرورت دارد، مستندات مؤید نمایندگی و وکالت، ولایت یا قیومیت، حداقل دو روز کاری قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی، جهت تأئید صدور برگ ورود به جلسه به رؤیت اداره سرمایه گذاری و سهام بانک برسد.

    

   دستور جلسه:

   ۱- استماع گزارش هیأت مدیره  و حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1392/12/29.

   ۲- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1392/12/29 شامل ترازنامه و حساب سود و زیان.

   ۳- اتخاذ تصمیم نسبت به تخصیص و تقسیم سود.

   ۴- انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل و تعیین حق الزحمه بازرس قانونی.

   ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های بانک.

   ۶- تعیین پاداش و حق حضور اعضاء هیأت مدیره.

   ۷- سایر مواردیکه قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالانه باشد.

   هیأت مدیره بانک ایران زمین

    

   منتشر شده در:

   روزنامه دنیای اقتصاد - دوشنبه مورخ 1393/04/16 - سال دوازدهم - شماره 3241

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: