• آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) بانک ایران زمین

   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) بانک ایران زمین

   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) بانک ایران زمین

   نوبت دوم مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین برای سال مالی منتهی به 95/12/30، رأس ساعت 16 روز پنجشنبه مورخ 07 تیرماه 1397 در محل هتل ارم تشکیل می شود.

   به دلیل به حدنصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 96/12/23، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) شرکت بانک ایران زمین به شماره ثبت ۳۹۹۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹ (شرکت سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 30 اسفندماه ۱۳۹5، رأس ساعت 16:00 روز پنجشنبه مورخ 1397/04/07 در محل هتل ارم به نشانی: تهران، بزرگراه حقانی، بعد از کتابخانه ملی، جنب روگذر شهید همت غرب تشکیل می شود. لذا، از کلیه سهامداران محترم، وکلاء یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در این جلسه حضور بهم رسانند.
   ضمناً برگ ورود به جلسه از ساعت 14:00 همان روز در محل برگزاری مجمع با ارائه کارت شناسایی معتبر (کارت ملی) و مستندات نمایندگی/وکالت/ولایت/قیمومت تحویل خواهد شد.

   ضرورت دارد، مستندات مؤید نمایندگی، وکالت، ولایت یا قیمومت، حداقل دو روز کاری قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی، جهت تأیید صدور برگ ورود به جلسه به رؤیت اداره سهام و مجامع بانک برسد.


   دستور جلسه:

   ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1395/12/30.

   ۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به 1395/12/30 شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان.

   ۳- انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل و تعیین حق الزحمه بازرس قانونی.

   ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های بانک.

   ۵- انتخاب اعضای هیأت مدیره.

   6- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.


   هیأت مدیره بانک ایران زمین


   منتشر شده در:

   روزنامه اطلاعات - پنجشنبه مورخ 1397/03/24 - سال نود و دوم - شماره 27025

   روزنامه دنیای اقتصاد - پنجشنبه مورخ 1397/03/24- سال شانزدهم - شماره 4350

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: