• تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) مورخ 97/04/07

   تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) مورخ 97/04/07

   تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) مورخ 97/04/07

   نوبت دوم جلسه مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) با دستور جلسه کاهش تعداد اعضای هیأت مدیره در ساعت 15:00روز پنجشنبه مورخ 1397/04/07 تشکیل شد.

   پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ 97/03/24، جلسه مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) با حضور 75.81% از سهامداران و یا نمایندگان قانونی ایشان و همچنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده حسابرس و بازرس قانونی در ساعت 15:00 روز پنجشنبه مورخ 1397/04/07 در محل تهران، بزرگراه حقانی، بعد از کتابخانه ملی، جنب روگذر شهید همت غرب، سالن اجتماعات هتل ارم تشکیل شد.

   انتخاب هیأت رئیسه مجمع:
   با عنایت به ماده 101 قانون تجارت و ماده 46 اساسنامه شرکت، آقای مجید شایسته بعنوان رئیس مجمع تعیین و با دعوت ایشان نماینده سازمان بورس و نماینده حسابرس و بازرس قانونی در جایگاه حاضر شدند و با اعلام میزان حضور سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان، رسمیت جلسه اعلام گردید.
   سپس برای انتخاب دیگر اعضای هیأت رئیسه رأی گیری به عمل آمد و در نتیجه اعضای هیأت رئیسه به شرح ذیل انتخاب شدند:
   1. آقای علیرضا امیرحسنخانی به عنوان ناظر مجمع
   2. خانم شهره یادگاری به عنوان ناظر مجمع
   3. آقای مجید رضی زاده به عنوان منشی مجمع

   دستور جلسه:
   اصلاح ماده 58 اساسنامه (کاهش تعداد اعضای هیأت مدیره از هفت نفر به پنج نفر)

   تصمیمات جلسه:
   مجمع عمومی پس از استماع دلایل لازم جهت کاهش تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره از هفت به پنج نفر توسط رئیس مجمع، با اکثریت آراء موافق مأخوذه موافق حاضر (86.24%)، ماده 58 اساسنامه اصلاح گردید.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: