• تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 97/07/09

   تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 97/07/09

   تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 97/07/09

   مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین با دستور جلسه انتخاب عضو علی البدل هیأت مدیره در ساعت 15:00روز دوشنبه مورخ 1397/07/09تشکیل شد.


   پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ 97/06/27، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) با حضور 51.53% از سهامداران و یا نمایندگان قانونی ایشان و همچنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده حسابرس و بازرس قانونی در ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 97/07/09 در محل تهران، خیابان ولیعصر، نبش خیابان شهید مطهری، هتل بزرگ تهران تشکیل شد.

   انتخاب هیأت رئیسه مجمع:
   با عنایت به ماده 101 قانون تجارت و ماده 47 اساسنامه شرکت، آقای سیدمحمد آقامیری با رأی اکثریت سهامداران بعنوان رئیس مجمع تعیین و با دعوت ایشان نماینده سازمان بورس و نماینده حسابرس و بازرس قانونی در جایگاه حاضر شدند و با اعلام میزان حضور سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان، رسمیت جلسه اعلام گردید.
   سپس برای انتخاب دیگر اعضای هیأت رئیسه رأی گیری به عمل آمد و در نتیجه اعضای هیأت رئیسه به شرح ذیل انتخاب شدند:
   1. آقای ابراهیم محمدی تهرانی به عنوان ناظر مجمع
   2. خانم شهره یادگاری به عنوان ناظر مجمع
   3. آقای مجید رضی زاده به عنوان منشی مجمع

   تصمیمات جلسه:
   پیرو مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 97/04/07 و با عنایت به مجوز دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای هادی قدیمی با 99.99% آراء مأخوذه به عنوان عضو علی البدل دوم هیأت مدیره بانک برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند.
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: