• فراخوان اعلام آمادگی سهامداران حقیقی داوطلب عضویت در دوره آتی هیات مدیره بانک

   فراخوان اعلام آمادگی سهامداران حقیقی داوطلب عضویت در دوره آتی هیات مدیره بانک

   فراخوان اعلام آمادگی سهامداران حقیقی داوطلب عضویت در دوره آتی هیات مدیره بانک

   فراخوان اعلام آمادگی سهامداران حقیقی داوطلب عضویت در دوره آتی هیات مدیره بانک

   در اجرای ماده 61 اساسنامه بانک، بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی سهامدار که داوطلب عضویت در دوره آتی هیأت مدیره بانک می باشند دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف مدت دوماه از تاریخ انتشار این آگهی، اعلام داوطلبی خود را به همراه تأییدیه کتبی دارندگان حداقل 5درصد سهام بانک به دبیرخانه هیأت مدیره به نشانی: تهران، خیابان میرداماد، نبش شمس تبریزی شمالی، پلاک 187 - کدپستی 1919913853 طبقه چهارم ارسال نمایند.

   منتشر شده در:

   روزنامه دنیای اقتصاد - یکشنبه مورخ 1398/10/01- سال هجدهم - شماره 4783

   روزنامه اطلاعات - یکشنبه مورخ 1398/10/01 - سال نودو چهارم - شماره27456

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: