• آخرین اخبار
  • پربازدیدترین اخبار
  • طبقه بندی اخبار
  • فروش املاک و مستغلات بانک ایران زمین

   آگهی مزایده شماره 1/ 99/ م

   فروش املاک و مستغلات بانک ایران زمین

   فروش املاک و مستغلات بانک ایران زمین

   بانک ایران زمین در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را به شرح ذیل با وضع موجود و با شرایط نقد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

   متقاضیان جهت دریافت «برگ درخواست شرکت در مزایده» از تاریخ درج آگهی در تهران به آدرس: بلوار میرداماد، نبش شمس تبریزی شمالی، ساختمان بانک ایران زمین، طبقه اول، واحد9، مدیریت مهندسی و املاک و در سایر استان ها به آدرس مندرج در جدول ذیل مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1399/05/11 از طریق پست پیشتاز دو قبضه فقط به آدرس تهران بلوار میرداماد، نبش شمس تبریزی شمالی، ساختمان بانک ایران زمین، طبقه اول، واحد9، مدیریت مهندسی و املاک کدپستی: 1919913853 ارسال نمایند.
   توضیحات:
   * مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% ( پنج درصد) قیمت پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد. که می بایست به حساب شماره 2-122559-13-198 و شماره شبا 500690019801300122559002 IR به نام مزایده و مناقصه امورمالی بانک ایران زمین واریز گردد.
   * شرکت کنندگان در صورت تمایل به دریافت اسناد به صورت حضوری می بایست مبلغ 200/000 ریال بابت خرید اسناد به حساب شماره2-122559-13-198 به نام مزایده و مناقصه امورمالی بانک ایران زمین واریز، فیش مربوطه را داخل پاکت الف قرارداده و تحویل بانک نمایند.( ضمنا مبلغ دریافتی جهت خرید اسناد به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.) همچنین شرکت کنندگان می توانند اسناد مزایده را از طریق فایل پیوست بصورت رایگان دریافت نمایند.
   * رعایت مفاد فرم پیشنهاد شرکت در مزایده الزامی می باشد و بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون خط خوردگی بوده و در پاکت لاک و مهر شده ( دربسته) تسلیم گردد.
   * کلیه املاک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند، و متقاضیان ضمن بررسی کامل و جامع مستندات و سوابق ملک و پذیرش کلیه اقدامات لازم آتی برای اخذ مجوزها و یا تکمیل کلیه امور مرتبط با ملک و رفع تصرف و انجام کلیه استعلام های لازم، اقدام به ارائه پیشنهاد خواهند کرد و بدیهی است بانک هیچ گونه تعهدی از این حیث نخواهد داشت. همچنین بازدید از محل با هماهنگی قبلی امکانپذیر می باشد.
   * بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادهای واصله مختار می باشد.
   * هزینه آگهی و کارشناسی از برندگان مزایده اخذ می گردد.
   فایلهای پیوست
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: