• به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1399/08/05

   به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1399/08/05

    به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1399/08/05

   مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک ایران زمین (سهامی عام) در تاریخ 1399/08/05 باتوجه به عدم احراز حد نصاب سهامداران حاضر، رسمیت نیافت و تشکیل آن به نوبت دوم موکول گردید.


   احتراماً بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم می رساند پیرو دعوت قبلی، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک ایران زمین در تاریخ 1399/08/05 و در زمان مقرر در سالن اجتماعات شرکت توسعه تجارت داتام به نشانی: تهران، دروس، میدان هدایت، خیابان شادلو، پلاک 14 تشکیل گردید؛ لیکن به دلیل حضور 21.15 درصد از سهامداران، مجمع به رسمیت قانونی نرسید و تشکیل آن به نوبت دوم موکول گردید. زمان و مکان برگزاری جلسه نوبت دوم طبق روال قانونی متعاقباً اعلام خواهد شد.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: