• لغو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک ایران زمین

   لغو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک ایران زمین

    لغو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک ایران زمین

   مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک ایران زمین، در روز دوشنبه مورخ 1400/02/27 برگزار نمی گردد.

   بدین وسیله به استحضار کلیه سهامداران محترم بانک ایران زمین می رساند؛ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این شرکت به شرح آگهی منتشر شده در روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد به شماره 27830 و 5162 مورخ 1400/02/15 در روز دوشنبه مورخ 27 اردیبهشت ماه 1400 لغو گردید. بدیهی است مراتب برگزاری مجمع متعاقباً از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و سایت کدال اطلاع رسانی خواهد شد.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: