• آخرین اخبار
  • پربازدیدترین اخبار
  • طبقه بندی اخبار
  • برگزاری دوره آموزشی هشدار های بازرسی و آشنائی با ضوابط و مقررات

   برگزاری دوره آموزشی هشدار های بازرسی و آشنائی با ضوابط و مقررات

   برگزاری دوره آموزشی هشدار های بازرسی و آشنائی با ضوابط و مقررات

   دوره آموزشی هشدار های بازرسی و آشنائی با ضوابط و مقررات، توسط رئیس اداره بازرسی اجرایی و عملیاتی بانک ایران زمین برای همکاران بدوالورود در استان های خوزستان و فارس برگزار شد.

   براساس گزارش روابط عمومی: این دوره به همت اداره بازرسی اجرایی و عملیاتی جهت آشنایی همکاران جدید الورود به منظور آشنایی با ضوابط و مقررات بازرسی برگزار شد.
   این دوره ها توسط توسط مجید امیدی نژاد رئیس اداره بازرسی اجرایی و عملیاتی برای همکاران بدوالااستخدام با هدف ارتقای سطح علمی و عملی دانش کارکنان و تقویت اطلاعات تخصصی و بانکی کارکنان تدریس شد، امیدی نژاد خاطر نشان کرد که با برگزاری دوره های هشدار بازرسی می توان ضریب خطا در شعب را پایین آورد.
   تعاریف و مبانی بازرسی، نکات با اهمیت در خصوص امور تحویلداری، تجزیه و تحلیل روند بازرسی های شعب و اهداف آن در بهبود عملیات جاری شعب از جمله مطالبی بود که توسط امیدی نژاد تدریس شد.
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: