• آخرین اخبار
  • پربازدیدترین اخبار
  • طبقه بندی اخبار
  • چهلمین شماره نشریه ارتباط ایران زمین منتشر شد

   چهلمین شماره نشریه ارتباط ایران زمین منتشر شد

   چهلمین شماره نشریه ارتباط ایران زمین منتشر شد

   تحقیقات نشــان می دهد هر نهادی دارای سه مؤلفه نیروی انسانی کارآمد، چشم انداز و قدرت پیش بینی آینده بر اساس داده های صحیح باشــد، در دشوارترین شــرایط نیز راه خود را به سمت پیشــرفت و تعالی می گشاید. بانک ایران زمین با تکیه بر این ســه عنصر، در شــرایط حساس و پیچیده برآمــده از همه گیری کرونا توانســت در حوزه های گوناگون عملکردی شایسته و قابل دفاع از خود نشان دهد که شرح آن در ادامه می آید.

   بانک ایران زمین از سال 1395 به این سو، با طرح برنامه ای مدون و قابل اجرا، مسؤولیت های اجتماعی خود را به ترتیب زیر اولویت بندی کرد:
   فعالیت های زیست های محیطی
   مشارکت های عمومی
   حمایت از تولید داخلی
   فعالیت های رسانه ای مشتری محور
   این نهاد مالی در بخش فعالیت های زیســت محیطی بســیار فعال ظاهر شــد و با راه اندازی پویش های متعددی چــون کمپین «همین یک زمین»، کمپیــن «یک قطره کمتر»، پویش بلوط ایران زمین، پویش آلرژی به مصرف انــرژی، حمایت از پویش من هم یک جنگلبانــم و حمایت از جایزه یحیی (روز محیط بان)، نشان داد حمایت از محیط زیست کشورمان، دغدغه جدی مدیران بانک ایران زمین است.
   در این شماره از نشریه می خوانیم:
   سید محمدحسین استاد سردبیرنشریه ارتباط ایران زمین؛ پیش از پرداختن به نکاتی چند، لازم می دانم تکمیل و تســریع روند واکسیناســیون شــبکه بانکی و عمومی را به شــما عزیزان تبریک بگویم؛ بانک ایران زمین از اینکه توانســت در این شــرایط دشوار گامی مؤثر در جهت حمایت از تأسیس مراکز واکسیناسیون در کشور بردارد، شاکر خداوند است. خوشــبختانه اقدامات عاجل و نتیجه بخش دولت تازه نفس در مهار و مدیریت بیماری کرونا از طریق واکسیناسیون این نوید را می دهد که کشــور طی ماه های آینده بتواند این ویروس را تحت کنترل درآورد و به تبع آن نهادهای مالی، خدماتی و شــبکه تولید داخلی نیز پس از یک سال و هشت ماه رکود و کم کاری، بتوانند دوباره فعالیت معمول و طبیعی خود را از سر بگیرند.
   خبر خوب اینکه؛ بانک ایران زمین در سال 1400 به مدد اراده محکم مدیران ارشد خود و برنامه ریزی دقیق با تحقق بخشیدن به بخش اعظمی از اهداف تعیین شــده، به پیشرفت خود شتاب بیشــتری می دهد و امیدوار است با ارائه هرچه بهتر خدمات آنلاین و پس ازآن خدمات دیجیتالی شایسته، مشتریان ارجمند این نهالی مالی را از بلایای احتمالی نظیر اپیدمی کرونا در آینده حفظ کند. خبر خوب دیگر اینکه؛ واکسیناسیون آن دسته از کارمندان بانک ایران زمین که در نوبت های گذشته موفق به تزریق واکسن کرونا نشده بودند، در محل باغ موزه دفاع مقدس انجام شد و اکنون این نهاد مالی با خیال آسوده تر و عزم راسخ تر خدمات متنوع خود را به مشتریان و متقاضیان ارائه خواهد کرد.
   نکته مهم دیگری که لازم اســت در این مجال کوتاه آن را یادآور شــوم، عزم جزم بانک ایران زمین در عمل به مســؤولیت های اجتماعی خویش بر اســاس اولویت بندی های مصوب این نهاد مالی اســت. در مصاحبه ای تفصیلی نیز به این مهم اشاره کرده ام که بحث حمایت از محیط زیست و تمامی شاخه های آن از الزامات بانک ایران زمین است و آموزش مداوم، هدفمند و همگانی به ویژه از سنین پایین می تواند در کاهش آلام زیست محیطی مؤثر باشد.
   رویدادهای مثبت و مبارکی در ماه شــهریور در بانک ایران زمین رخ داده اســت؛ رویدادهایی که منافع مشتریان و ذینفعان این بانک را به خوبی تحت پوشش قرار می دهد و روند پیشرفت بانک را نیز تسریع می بخشد.
   * بانک ایران زمین نمونه موفق بانکداری دیجیتال در آینده نزدیک
   * تکمیل واکسیناسیون همکاران جامانده بانک در مرکز باغ موزه دفاع مقدس
   * رونمایی از سامانه داشبورد مدیریت ریسک بانک ایران زمین
   * شعبه خوراسگان اصفهان به باشگاه 2000 میلیاردی ها پیوست
   * استاد: بانک ایران زمین حامی بی چون و چرای محیط زیست کشور است
   * رادیو آوای ایران زمین: بخش معرفی کتاب به کافه بانک اضافه شد
   گزارش اخبار استان ها، مقاله، پرونده، گفتگو و مصاحبه با مدیران موفق، فناوری، بانک های جهانی، دانستنی، مناسبتی، ایران شناسی، فرایند، سلامت، ایران زمین در رسانه ها، آشنایی با نحوه کاشت و پرورش گیاهان و با هنرمندان از دیگر قسمت های جذاب نشریه ارتباط ایران زمین است.
   برای دریافت متن کامل شماره 40 نشریه ارتباط ایران زمین روی فایل pdf کلیک کنید....
   فایلهای پیوست
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: