• آخرین اخبار
  • پربازدیدترین اخبار
  • طبقه بندی اخبار
  • اعلام نرخ حق الوکاله بانک ایران زمین در سال 1401

   اعلام نرخ حق الوکاله بانک ایران زمین در سال 1401

   اعلام نرخ حق الوکاله بانک ایران زمین در سال 1401

   با تصویب هیأت مدیره، نرخ حق الوکاله بانک ایران زمین برای سال 1401، حداکثر 3% تعیین شد.

   در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تصویب هیأت مدیره بانک، نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده ها در سال 1401، حداکثر معادل 3% خالص منابع سپرده گذاران برای هر یک از انواع سپرده های به کارگرفته شده جهت مصارف مشاع، تعیین گردید.
   قابل ذکر است، حق الوکاله مبلغی است که بانک ها در چارچوب بانکداری اسلامی و بدون ربا در قبال به کارگیری منابع سپرده شده توسط سپرده گذاران از آنان دریافت می کنند.
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: