• آخرین اخبار
  • پربازدیدترین اخبار
  • طبقه بندی اخبار
  • آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه بانک ایران زمین( شرکت سهامی عام)

   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه بانک ایران زمین( شرکت سهامی عام)

   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه بانک ایران زمین( شرکت سهامی عام)

    

    
   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه بانک ایران زمین( شرکت سهامی عام)
   شماره ثبت:399279


   پیرو آگهی منتشره روز دوشنبه مورخ 30/2/1392 در روزنامه کثیر الانتشار ، به اطلاع سهامداران عزیز می رساند : زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه بانک ایران زمین ( شرکت سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1391، از روز سه شنبه مورخ 28 خرداد ماه 1392 به روز یکشنبه مورخ 30/4/1392 تغییر یافته است ، لذا مجمع  عمومی عادی سالانه این بانک راس ساعت 17:00 روز یکشنبه مورخ 30/4/1392 در محل" سالن تلاش ، مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی " واقع در تهران، خیابان ولیعصر ، نرسیده به پل پارک وی تشکیل می شود . از اینرو، از کلیه سهامداران محترم بانک ایران زمین ، وکلا یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در این جلسه حضور بهم رسانند.
   ضمنا برگ ورود به جلسه از ساعت 13:00 همان روز در محل برگزاری مجمع با ارائه گواهی سپرده سهام ( مدارک مالکیت سهام) و مدرک شناسائی معتبر ( کارت ملی) ، یا وکالتنامه رسمی یا برگ نمایندگی معتبر ( برای نمایندگان اشخاص حقوقی) تحویل خواهد شد.
   ضرورت دارد، مستندات موید نمایندگی و وکالت، ولایت یا قیومیت ، حداقل دو روز کاری قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی، جهت تائید صدور برگ ورود به جلسه به رویت ریاست اداره سهام بانک برسد.
   دستور جلسه:
   1-استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1391
   2-استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1391.
   3- بررسی اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1391.
   4- اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهاد هیات مدیره راجع به برنامه چگونگی تقسیم سود شرکت
   5-انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک و تعیین حق الزحمه آن
   6-تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های بانک
   7-تعیین پاداش هیات مدیره و حق حضور اعضا غیر موظف هیات مدیره
   8-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد.
   هیات مدیره بانک ایران زمین


   منتشر شده در:
   روزنامه دنیای اقتصاد –شنبه 25/3/1392 سال یازدهم – شماره 2942
   روزنامه اطلاعات –شنبه 25/3/1392 – 6 شعبان 1434-15 ژوئن 2013 – شماره25615

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: