• آخرین اخبار
  • پربازدیدترین اخبار
  • طبقه بندی اخبار
  • آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین ( شرکت سهامی عام)

   آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین ( شرکت سهامی عام)

   آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین ( شرکت سهامی عام)

   آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین ( شرکت سهامی عام) شماره ثبت:399279
   مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین ( شرکت سهامی عام) ، راس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 28 خرداد ماه 1392 در محل "سالن تلاش ، مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی"  واقع در تهران ، خیابان ولیعصر ، نرسیده به پل پارک وی تشکیل می شود. از اینرو ، از کلیه سهامداران محترم بانک ایران زمین ، وکلا یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در این جلسه حضور بهم رسانند.
   ضمنا برگ ورود به جلسه از ساعت 11:00 صبح همان روز در محل برگزاری مجمع با ارائه گواهی سپرده سهام ( مدارک مالکیت سهام) ومدرک شناسائی معتبر ( کارت ملی) ، یا وکالتنامه رسمی یا برگ نمایندگی معتبر ( برای نمایندگان اشخاص حقوقی ) تحویل خواهد شد .
   ضرورت دارد، مستندات موید نمایندگی و وکالت ، ولایت یا قیومیت ، حداقل دو روز کاری قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی ، جهت تائید صدور برگ ورود به جلسه به رویت ریاست اداره سهام بانک برسد .
   دستور جلسه :
   1-    اصلاح اساسنامه بانک بر اساس مصوبه مورخ 22/12/1391 شورای محترم پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
   توضیح اینکه :
   بر اساس مصوبه مورخ 22/12/1391 شورای محترم پول و اعتبار که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است ، اساسنامه بانک باید بشرح ذیل :
   "بانک به وسیله هیات مدیره ای مرکب از هفت یا پنج نفر عضو اصلی حقیقی اداره می شود که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند و عزل و انتخاب مجدد آنها صرفا با مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا انجام می پذیرد، مورد اصلاح قرار می گیرد .
   هیات مدیره بانک ایران زمین
   منتشر شده در:
   روزناه دنیای اقتصاد – دوشنبه 30/2/1392 سال یازدهم – شماره 2923
   روزنامه اطلاعات – دوشنبه 30/2/1392 – 9رجب 1434-20 مه 2013 – شماره25596

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: