• آخرین مهلت تمدید آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه بانک ایران زمین

   آخرین مهلت تمدید آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه بانک ایران زمین

   به اطلاع می رساند مهلت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید بانک ایران زمین تا تاریخ 1390/09/23 تمدید شد. ضمناً متذکر می شود مهلت تعیین شده به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود.

   به اطلاع می رساند پیرو آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه مورخ 1390/05/17 روزنامه اطلاعات به شماره 25098 و روزنامه دنیای اقتصاد به شماره 2427 و مجوز شماره 121/40209 مورخ 1390/03/08 از سازمان بورس و اوراق بهادار و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1390/04/29 مقرر گردید سرمایه شرکت از طرق صدور سهام جدید از مبلغ 2000 میلیارد ریال به مبلغ 4000 میلیارد ریال، منقسم به 4000 میلیون سهم 1000 ریالی به شرح زیر افزایش یابد:

   1- سرمایه فعلی شرکت: دو هزار میلیارد ریال

   2- مبلغ افزایش سرمایه: دو هزار میلیارد ریال

   3- مبلغ سرمایه پس از افزایش: چهار هزار میلیارد ریال

   4- ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال

   5- تعداد سهام عرضه شده: دو هزار میلیون سهم

   6- نوع سهم: عادی

   7- محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایه شرکت از محل آورده نقدی سهامداران به مبلغ 2000 میلیارد ریال انجام خواهد شد.

   8- موضوع افزایش سرمایه: رعایت الزامات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حداقل سرمایه تعیین شده، افزایش توانائی ها و ظرفیت بانک برای جذب منابع و افزایش سهم بانک ایران زمین از کل بازار، افزایش توانائی و ظرفیت بانک در اعطای تسهیلات و همچنین سهم بانک از کل اقتصاد کشور، و گسترش شبکه شعب و ایجاد شعب جدید، افزایش سودآوری و بازده بانک از طریق افزایش سهم بانک در ارائه خدمات بانکی، افزایش توانائی و ظرفیت بانک، ارائه خدمات و فعالیت های ارزی بانک، کاهش ریسک بانک با توجه به افزایش سرمایه و نسبت کفایت سرمایه و همچنین ارائه خدمات نوین بانکی.

   9- به هر صاحب سهم، در ازای هر سهم متعلقه در تاریخ 1390/04/29، تعداد یک حق تقدم خرید سهم جدید تعلق می گیرد.

   10- سهامدارانی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس و یا به هر دلیل، گواهینامه حق تقدم خود را دریافت ننمایند، می توانند جهت دریافت گواهینامه مربوطه به آدرس مندرج در بند 12 این آگهی مراجعه نمایند.

   11- مهلت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید، تا تاریخ 1390/09/23 تمدید شد. ضمناً متذکر می شود مهلت تعیین شده به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود.

   12- سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود دارند، بر اساس موارد زیر اقدام نمایند:

   سهامداران می بایست مبلغ تعیین شده در گواهی حق تقدم خرید سهام جدید بابت بهای سهام را ظرف مهلت مقرر به حساب جاری شماره 5100 نزد بانک ایران زمین شعبه سیدجمال الدین اسدآبادی (کد 102) یا به حساب جام بانک ملت به شماره 32222222/87 قابل واریز در تمامی شعب سراسر کشور به نام بانک ایران زمین واریز و رسید بانکی مربوطه به انضمام گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید را ظرف مهلت استفاده از حق تقدم، با پست سفارشی به نشانی: تهران، خیابان سعدی جنوبی، پایین تر از چهارراه استقلال (مخبرالدوله) جنب بانک ملی سعدی، ساختمان تقی نیا، طبقه همکف، تالار خدمات امور سهامداری شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)، کدپستی 1144715816 ارسال نموده و یا مدارک را مستقیماً به نشانی مذکور تحویل و رسید دریافت نمایند.

   13- در صورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه، سهامداران می توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی نسبت به واگذاری حق تقدم خود از طریق بازار فرابورس ایران اقدام نمایند. با توجه به قابلیت معامله مکرر حق تقدم خرید سهام شرکت، خریداران نهائی می بایست قبل از پایان مهلت پذیره نویسی نسبت به واریز بهای سهام جدید به حساب جاری شماره 5100 نزد بانک ایران زمین شعبه سیدجمال الدین اسدآبادی (کد 102) یا از طریق حساب جام  کلیه شعب بانک ملت در سراسر کشور به شماره 32222222/87 واریز کرده و رسید بانکی مربوطه، به انضمام گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید را ظرف مهلت مقرر با پست سفارشی به نشانی: تهران، خیابان سعدی جنوبی، پایین تر از چهارراه استقلال (مخبرالدوله)، جنب بانک ملی سعدی، ساختمان تقی نیا، طبقه همکف، تالار خدمات امور سهامداری شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)، کدپستی 1144715816 ارسال نموده و یا مدارک را مستقیماً به نشانی فوق الذکر تحویل و رسید دریافت نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت.

   14- حق تقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده اند و همچنین پاره سهم های ایجاد شده، توسط شرکت از طریق بازار فرابورس ایران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.

    

   نکات مهم:

   - مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیه پذیره نویسی بر عهده ناشر است.

   ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزشیابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا بدلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده اند.

   - ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، بمنظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأئید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.

   - با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت خواهد رسید.

   - سایر افرادی که تمایل به خرید حق تقدم عرضه شده در بازار فرابورس ایران را دارند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت شرکت، می توانند به سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.izbank.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 82-88614776-021 داخلی 216 و 224 امور سهام تماس حاصل نمایند.

   - گزارش توجیهی هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی در این خصوص و همچنین بیانیه ثبت سهام جدید در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.izbank.ir و سایت سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس www.seo.ir بخش بازار اولیه در دسترس می باشد.

   - پذیره نویسان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از موارد یاد شده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

   تهران، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره 13، سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیریت نظارت بر بازار اولیه

    

   هیأت مدیره بانک ایران زمین

    

   منتشر شده در:

   روزنامه اطلاعات - چهارشنبه مورخ 1390/09/09 - شماره 25190

   روزنامه دنیای اقتصاد- چهارشنبه مورخ 1390/09/09 - سال نهم - شماره 2519

   روزنامه دنیای اقتصاد - شنبه مورخ 1390/09/12 - سال نهم - شماره 2521

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: