• آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه بانک ایران زمین برای سال مالی منتهی به 1390/12/29

   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه بانک ایران زمین برای سال مالی منتهی به 1390/12/29

   مجمع عمومی عادی سالانه بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1390، رأس ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 28 تیر ماه 1391 در محل سالن تلاش مجموعه فرهنگی، ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واقع در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پل پارک وی تشکیل می شود.

   مجمع عمومی عادی سالانه بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1390، رأس ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 28 تیر ماه 1391 در محل سالن تلاش مجموعه فرهنگی، ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واقع در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پل پارک وی تشکیل می شود.

   از کلیه سهامداران محترم بانک ایران زمین یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در این جلسه حضور بهم رسانند. ضمناً برگ ورود به جلسه از ساعت 11 صبح همان روز در محل برگزاری مجمع با ارائه گواهی سپرده سهام و مدرک شناسائی معتبر، تحویل خواهد شد.

   ضروری است مستندات مؤید نمایندگی و وکالت، ولایت یا قیومیت، حداقل دو روز کاری قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی، جهت تأئید صدور برگ ورود به جلسه به رؤیت ریاست اداره سهام و سرمایه گذاری بانک برسد.

    

   دستور جلسه:

   1- استماع گزارش هیأت مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1390/12/29.

   2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1390/12/29.

   3- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1390/12/29.

   4- اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهاد هیأت مدیره راجع به برنامه چگونگی تقسیم سود شرکت.

   5- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک و تعیین حق الزحمه آنان.

   6- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های بانک.

   7- تعیین حق حضور اعضاء غیر مؤظف هیأت مدیره.

   8- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد.

   هیأت مدیره بانک ایران زمین

    

   منتشر شده در:

   روزنامه اطلاعات - چهارشنبه مورخ 1391/04/14 - شماره 25352

   روزنامه دنیای اقتصاد - چهارشنبه مورخ 1391/04/14 - سال دهم - شماره 2681

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: