• آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین

   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین

   مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) برای انتخاب اعضای هیأت مدیره بانک، رأس ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 20 اسفندماه 1391 در محل سالن تلاش مجموعه فرهنگی، ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واقع در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پل پارک وی تشکیل می شود.

   مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) برای انتخاب اعضای هیأت مدیره بانک، رأس ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 20 اسفندماه 1391 در محل سالن تلاش مجموعه فرهنگی، ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واقع در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پل پارک وی تشکیل می شود.

   از کلیه سهامداران محترم بانک ایران زمین یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در این جلسه حضور بهم رسانند. ضمناً برگ ورود به جلسه از ساعت 12:30 همان روز در محل برگزاری مجمع با ارائه گواهی سپرده سهام و مدرک شناسائی معتبر، تحویل خواهد شد.

   ضروری است مستندات مؤید نمایندگی و وکالت، ولایت یا قیومیت، حداقل دو روز کاری قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی، جهت تأئید صدور برگ ورود به جلسه به رؤیت ریاست اداره سهام بانک برسد.

    

   دستور جلسه:

   1- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره.

   توضیح اینکه:

   انتخاب اعضای هیأت مدیره بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ماده (27) اساسنامه و تبصره های ذیل آن، " در مورد چگونگی ثبت نام، ارائه مدارک و لزوم تأئید صلاحیت داوطلبین بوسیله بانک مرکزی ج.ا.ا "، انجام می پذیرد.

   هیأت مدیره بانک ایران زمین

    

   منتشر شده در:

   روزنامه اطلاعات - چهارشنبه مورخ 1391/12/09 - شماره 25540

   روزنامه دنیای اقتصاد - چهارشنبه مورخ 1391/12/09 - سال یازدهم - شماره 2869

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: