• آگهی لغو مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین

   آگهی لغو مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین

   به استحضار سهامداران محترم می رساند، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین در روز یکشنبه مورخ 1391/12/20 لغو و به زمان دیگری موکول شده که متعاقباً اعلام خواهد شد.

   قابل توجه سهامداران محترم بانک ایران زمین

   پیرو آگهی مورخ 1391/12/09 به استحضار سهامداران محترم می رساند، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این بانک در روز یکشنبه مورخ 1391/12/20 لغو و به زمان دیگری موکول شده که متعاقباً اعلام خواهد شد.

   هیأت مدیره بانک ایران زمین

    

   منتشر شده در:

   روزنامه اطلاعات - چهارشنبه مورخ 1391/12/16 - شماره 25546

   روزنامه دنیای اقتصاد - چهارشنبه مورخ 1391/12/16 - سال یازدهم - شماره 2875

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: