• آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین

   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین

   مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) برای انتخاب اعضای هیئت مدیره بانک، رأس ساعت 15 روز چهارشنبه 25 اردیبهشت 1392 در محل سالن تلاش مجموعه فرهنگی، ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واقع در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پل پارک وی تشکیل می شود.

   مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) برای انتخاب اعضای هیئت مدیره بانک، رأس ساعت 15 روز چهارشنبه 25 اردیبهشت 1392 در محل سالن تلاش مجموعه فرهنگی، ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واقع در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پل پارک وی تشکیل می شود. از کلیه سهامداران محترم بانک ایران زمین، وکلاء یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در این جلسه حضور به هم رسانند.

   ضمناً برگ ورود به جلسه از ساعت 12:30 همان روز در محل برگزاری مجمع با ارائه اصل گواهی سپرده سهام (مدارک مالکیت سهام) و مدرک شناسایی معتبر (کارت ملی) یا وکالت نامه رسمی یا برگه نمایندگی معتبر (برای نمایندگان اشخاص حقوقی) تحویل خواهد شد.

   ضروری است مستندات مؤید نمایندگی و وکالت، ولایت یا قیومیت، حداقل دو روز کاری قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی، جهت تأئید صدور برگ ورود به جلسه به رؤیت ریاست اداره سهام بانک برسد.

    

   دستور جلسه:

   1- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره.

   توضیح اینکه:

   انتخاب اعضای هیأت مدیره بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ماده (27) اساسنامه و تبصره های ذیل آن، " در مورد چگونگی ثبت نام، ارائه مدارک و لزوم تأئید صلاحیت داوطلبین بوسیله بانک مرکزی ج.ا.ا "، انجام می پذیرد.

   هیأت مدیره بانک ایران زمین

    

   منتشر شده در:

   روزنامه اطلاعات - شنبه مورخ 1392/01/31 - شماره 25570

   روزنامه دنیای اقتصاد - شنبه مورخ 1392/01/31 - سال یازدهم - شماره 2897

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: