• آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین

   آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین

   مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام)، رأس ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 28 خرداد ماه 1392 در محل "سالن تلاش، مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی" واقع در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پل پارک وی تشکیل می شود.

   مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام)، رأس ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 28 خرداد ماه 1392 در محل "سالن تلاش، مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی" واقع در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پل پارک وی تشکیل می شود. از اینرو، از کلیه سهامداران محترم بانک ایران زمین، وکلاء یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در این جلسه حضور بهم رسانند.

   ضمناً برگ ورود به جلسه از ساعت 11 صبح همان روز در محل برگزاری مجمع با ارائه گواهی سپرده سهام (مدارک مالکیت سهام) و مدرک شناسائی معتبر (کارت ملی)، یا وکالتنامه رسمی یا برگ نمایندگی معتبر (برای نمایندگان اشخاص حقوقی) تحویل خواهد شد.

   ضرورت دارد، مستندات مؤید نمایندگی و وکالت، ولایت یا قیومیت، حداقل دو روز کاری قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی، جهت تأئید صدور برگ ورود به جلسه به رؤیت ریاست اداره سهام بانک برسد.

    

   دستور جلسه:

   1- اصلاح اساسنامه بانک بر اساس مصوبه مورخ 1391/12/22 شورای محترم پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

   توضیح اینکه:

   بر اساس مصوبه مورخ 1391/12/22 شورای محترم پول و اعتبار که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است، اساسنامه بانک باید بشرح ذیل:

   "بانک به وسیله هیأت مدیره ای مرکب از هفت یا پنج نفر عضو اصلی حقیقی اداره می شود که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند و عزل و انتخاب مجدد آنها صرفاً با مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا انجام می پذیرد" ، مورد اصلاح قرار گیرد.

   هیأت مدیره بانک ایران زمین

    

   منتشر شده در:

   روزنامه اطلاعات - دوشنبه مورخ 1392/02/30 - شماره 25596

   روزنامه دنیای اقتصاد - دوشنبه مورخ 1392/02/30 - سال یازدهم - شماره 2923

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: