• آگهی لغو مجمع عمومی عادی سالانه بانک ایران زمین برای سال مالی منتهی به 1391/12/30 و اعلام تاریخ جدید

   آگهی لغو مجمع عمومی عادی سالانه بانک ایران زمین برای سال مالی منتهی به 1391/12/30 و اعلام تاریخ جدید

   به اطلاع سهامداران می رساند، زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه بانک ایران زمین برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1391، از روز سه شنبه مورخ 28 خرداد ماه 1392 به روز یکشنبه مورخ 1392/04/30 ساعت 17 تغییر یافته است.

   پیرو آگهی منتشره روز دوشنبه مورخ 1392/02/30 در روزنامه های کثیرالانتشار، به اطلاع سهامداران عزیز می رساند: زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1391، از روز سه شنبه مورخ 28 خرداد ماه 1392 به روز یکشنبه مورخ 1392/04/30 تغییر یافته است، لذا مجمع عمومی عادی سالانه این بانک رأس ساعت 17 روز یکشنبه مورخ 1392/04/30 در محل "سالن تلاش، مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی" واقع در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پل پارک وی تشکیل می شود. از اینرو، از کلیه سهامداران محترم بانک ایران زمین، وکلاء یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در این جلسه حضور بهم رسانند.

   ضمناً برگ ورود به جلسه از ساعت 13 همان روز در محل برگزاری مجمع با ارائه گواهی سپرده سهام (مدارک مالکیت سهام) و مدرک شناسائی معتبر (کارت ملی)، یا وکالتنامه رسمی یا برگ نمایندگی معتبر (برای نمایندگان اشخاص حقوقی) تحویل خواهد شد.

   ضرورت دارد، مستندات مؤید نمایندگی و وکالت، ولایت یا قیومیت، حداقل دو روز کاری قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی، جهت تأئید صدور برگ ورود به جلسه به رؤیت ریاست اداره سهام بانک برسد.

    

   دستور جلسه:

   1- استماع گزارش هیأت مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1391/12/30.

   2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1391/12/30.

   3- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1391/12/30.

   4- اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهاد هیأت مدیره راجع به برنامه چگونگی تقسیم سود شرکت.

   5- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک و تعیین حق الزحمه آن.

   6- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های بانک.

   7- تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور اعضاء غیر مؤظف هیأت مدیره.

   8- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد.

   هیأت مدیره بانک ایران زمین

    

   منتشر شده در:

   روزنامه اطلاعات - شنبه مورخ 1392/03/25 - شماره 25615

   روزنامه دنیای اقتصاد - شنبه مورخ 1392/03/25 - سال یازدهم - شماره2942

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: