• اعلامیه پذیره نویسی سهام (ناشی از حق تقدم های استفاده نشده) بانک ایران زمین

   اعلامیه پذیره نویسی سهام (ناشی از حق تقدم های استفاده نشده) بانک ایران زمین

   به اطلاع می رساند پذیره نویسی سهام ناشی از حق تقدم های استفاده نشده بانک ایران زمین به تعداد 1,481,706,924 سهم از روز شنبه مورخ 1391/04/03 آغاز و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1391/04/25 به مدت 23 روز ادامه خواهد داشت.

   به اطلاع می رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1390/04/29 بانک ایران زمین سهامی عام و مجوز شماره 121/40209 مورخ 1390/03/08 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ 2000 میلیارد ریال به مبلغ 4000 میلیارد ریال؛ افزایش یابد. در مهلت تعیین شده جهت استفاده از حق تقدم خرید سهام، تعداد 518,293,076 سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 1,481,706,924 سهم 1000 (هزار) ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره نویسی عمومی به شرح اعلامی در فایل پیوست عرضه می گردد.

    

   فایلهای پیوست
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: