• صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به 1391/12/30 بانک ایران زمین مورخ 1392/04/30

   صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به 1391/12/30 بانک ایران زمین مورخ 1392/04/30

   جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) با حضور 55/88 درصد از سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان و همچنین نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در ساعت 17 عصر روز یکشنبه مورخ 1392/04/30 تشکیل شد.

   پیرو آگهی های دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ 1392/03/25، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) با حضور 55/88 درصد از سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان و همچنین نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در ساعت 17 عصر روز یکشنبه مورخ 1392/04/30 در محل تهران، خیابان ولیعصر (عج)، نرسیده به پل پارک وی، مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - سالن تلاش، با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید تشکیل شد.

   الف) انتخاب هیأت رئیسه مجمع:

   با توجه به ماده 101 قانون تجارت و ماده 22 اساسنامه شرکت، آقای دکتر محمدرضا امیرحسنخانی بعنوان رئیس مجمع عمومی تعیین و نسبت به انتخاب سایر اعضای هیأت رئیسه مجمع اخذ رأی بعمل آمد و افراد زیر با اکثریت مطلق آراء بعنوان منشی و ناظرین مجمع انتخاب شدند:

   1- آقای مجید شایسته بعنوان منشی مجمع

   2- آقای عباس بنی شریف بعنوان ناظر مجمع

   3- آقای دکتر حسن عباسی معروفان  بعنوان ناظر مجمع

   سپس ریاست مجمع جلسه را با نام خدا آغاز و پس از احراز حضور اکثریت سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان، رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه به شرح مندرج در آگهی های منتشره قرائت شد.

   متعاقباً مجمع وارد دستور جلسه و مدیرعامل محترم جهت ارائه گزارش هیئت مدیره در جایگاه حضور یافت.

    

   بند(1) دستور جلسه:

   گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1391/12/30 بانک توسط آقای محمدابراهیم مقدم نودهی مدیرعامل بانک، قرائت شد.

   پس از استماع گزارش هیئت مدیره، مجمع عمومی با بحث و تبادل نظر در خصوص سایر بندهای دستورجلسه تصمیمات ذیل را با اکثریت قاطع آراء حاضرین در جلسه اتخاذ نمود.

    

   بند (2) دستور جلسه:

   گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1391/12/30 بانک توسط آقای مجید صفاتی نماینده بازرس قانونی و حسابرس مستقل قرائت شد.

    

   بند (3) دستور جلسه:

   صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1391/12/30 بانک با اکثریت مطلق آراء حاضرین به تصویب مجمع عمومی رسید.

    

   بند (4) دستور جلسه: 

   مجمع عمومی با پیشنهاد هیأت مدیره مبنی بر عدم تقسیم سود موافقت و مقرر گردید سود اعلام شده در صورتهای مالی منتهی به 1391/12/30 بانک ایران زمین، پس از ثبت افزایش سرمایه بانک از مبلغ 2/000 میلیارد ریال به 4/000 میلیارد ریال و در اولین فرصت و با تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده، مصوب و پرداخت گردد.

    

   بند (5) دستور جلسه:

   مؤسسه حسابرسی خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی بهمند بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل انتخاب شدند و تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس مستقل به هیأت مدیره بانک تفویض شد.

    

   بند (6) دستور جلسه:

   روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های بانک، تعیین شد.

    

   بند (7) دستور جلسه:

   - مجمع عمومی تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره را ماهانه مبلغ 10/000/000 ریال خالص پرداختی به ازای حداقل 2 جلسه در هر ماه مصوب نمود.

   - مجمع عمومی در خصوص پاداش (جبران اوقات مصرفی) هیئت مدیره مقرر داشت در زمان تقسیم سود اتخاذ تصمیم بعمل آید.

    

   بند (8) دستور جلسه:

   - مجمع عمومی پس از نظرخواهی از اعضا حاضر در جلسه و بر اساس اکثریت مطلق آراء "معاملات ماده 129 قانون تجارت را تنفیذ نمود".

   - مجمع عمومی به آقای محمدابراهیم مقدم نودهی، مدیرعامل بانک با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت تصمیمات مجمع عمومی در مرجع ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و امضای دفاتر مربوطه اقدام نماید.

   در پایان مجمع عمومی با ذکر صلوات بر حضرت محمد (ص) و آل طاهرینش در ساعت 18 پایان یافت.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: