• اطلاعیه در خصوص ارسال مدارک داوطلبین عضویت در هیأت مدیره جدید بانک

   اطلاعیه در خصوص ارسال مدارک داوطلبین عضویت در هیأت مدیره جدید بانک

   بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم می رساند با توجه به اتمام دوره عملکرد هیأت مدیره بانک ایران زمین در اسفندماه 1391، کلیه سهامداران (اشخاص حقیقی و حقوقی) که داوطلب عضویت در هیأت مدیره جدید بانک می باشند، حداکثر تا تاریخ 91/09/20 ، اعلام داوطلبی خود به همراه مشخصات کامل و مدارک مربوطه را به آدرس قانونی بانک ارسال نمایند.

   بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم بانک ایران زمین، می رساند که با توجه به اتمام دوره عملکرد هیأت مدیره بانک ایران زمین در اسفندماه 1391، کلیه سهامداران (اشخاص حقیقی و حقوقی) که داوطلب عضویت در هیأت مدیره جدید بانک می باشند، می توانند بر اساس تبصره 3 ماده 27 اساسنامه، حداقل سه ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک، که در اوایل اسفندماه سال جاری تشکیل خواهد شد، اعلام داوطلبی خود را که به تأیید حداقل پنج درصد از دارندگان سهام بانک رسیده باشد به همراه مشخصات کامل و مدارک مربوطه خود حداکثر تا تاریخ 91/09/20 به آدرس قانونی بانک واقع در تهران، بلوار میرداماد، نبش خیابان شمس تبریزی شمالی، پلاک 187، طبقه چهارم، دبیرخانه حوزه هیأت مدیره ارسال نمایند، تا پیگیری لازم جهت اخذ نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد صلاحیت آنان صورت پذیرد.

   هیأت مدیره بانک ایران زمین

   منتشر شده در:

   روزنامه دنیای اقتصاد - یکشنبه مورخ 1391/09/12 - سال دهم - شماره 2799

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: