• آخرین اخبار
  • پربازدیدترین اخبار
  • طبقه بندی اخبار
  • شعبه بهار بانک ایران زمین در مشهد تغییر مکان داد

   شعبه بهار بانک ایران زمین در مشهد تغییر مکان داد

   شعبه بهار بانک ایران زمین در مشهد تغییر مکان داد

   به منظورتامین رفاه حال مشتریان و ارائه خدمات شایسته تر شعبه خیابان بهار مشهد بانک ایران زمین با کد 820 به شعبه ویلاژ توریست کد 820 تغییر نام و مکان داد

   به منظورتامین رفاه حال مشتریان و ارائه خدمات شایسته تر شعبه خیابان بهار مشهد بانک ایران زمین با کد 820 به شعبه ویلاژ توریست کد 820 تغییر نام و مکان داد

   آدرس جدید شعبه مذکور به شرح زیر می باشد : طرقبه - ویلا شهر - نبش خیابان امام رضا 8 - مجتمع تجاری ویلاژ توریست

    

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: