• آخرین طرح ها و پروژه ها
  • طرح ها و پروژه ها
  • پروژه ایران زمین
   پروژه ایران زمین
   مشخصات پروژه
   وضعیت: برنامه ریزی شده
   مدت زمان مصوب طرح: 12
   کارفرما: سامان
   تاریخ شروع برنامه ریزی: ۱۳۹۱/۰۹/۱۵
   مجری: سامان
   تاریخ پایان برنامه ریزی: ۱۳۹۱/۰۹/۱۷
   مشاور : سامان
   تاریخ شروع اجرا: ۱۳۹۱/۰۹/۱۱
   مکان اجرا: تهران
   تاریخ پایان اجرا: ۱۳۹۱/۰۹/۱۷
   شرح

   سامان

   اطلاعات محصول طرح سامان
   اطلاعات خدمات طرح سامان
    فایل پیوست
    
   1.pdf297.09  کیلوبایت