• افزودن دعوت به همکاری

   در صورت صحت اطلاعات بر ای ویرایش فرم استخدامی در پایین صفحه بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید

   پرسشنامه همکاری کارکنان
   تاریخ تکمیل پرسشنامه :عکس پرسنلی :
   نام فایل بایستی انگلیسی باشد نوع فایل های مجاز :jpg, gif, jpeg, png
   لطفا تصویر خود را در سایز300*400 وارد نمایید .
   مشخصات فردی
   نام : نام خانوادگی : *شماره شناسنامه :شماره کد ملی :
   محل صدور شناسنامه :محل تولد :تاریخ تولد :نام قبلی :
   نام خانوادگی قبلی :اگر به نام یا لقب دیگری شهرت دارید به وضوح ذکر کنید :تلفن ثابت منزل :
   شماره موبایل :شماره داوطلبی :شماره پرونده :جنسیت :
   نشانی محل سکونت فعلی :
   نشانی محل سکونت قبلی :
   متقاضی شغل :استان محل اقامت :شهر محل اقامت :
   چنانچه مسافرت هایی به خارج از کشور داشته اید با ذکر تاریخ منظور از مسافرت را بنویسید :
    افزودن مسافرت خارج از کشور جدید
   ردیف مقصد مسافرت علت مسافرت عملیات
   مشخصات ظاهری و اطلاعات پزشکی
   اندازه قد :cmوزن :kgرنگ چهره :رنگ چشم :
   چنانچه علائم مشخصه دیگری دارید بنویسید :
   در صورتی که به مدت طولانی بیمار شده اید بنویسید :
   اگر نقص عضو دارید بنویسید :
   نوع بیماری و محل معالجه شما کجا بوده :
   وضعیت نظام وظیفه
   وضعیت نظام وظیفه :
   تاریخ شروع نظام وظیفه :
   تاریخ پایان نظام وظیفه :
   در صورت داشتن معافیت خاص یا پزشکی علت آن را ذکرنمایید :
   معرفین
   سه نفر اشخاص معتبر و سرشناس که به خوبی شما را میشناسند نام ببرید:
   نام و نام خانوادگی نفر اول :شغل :نشانی :
   نام و نام خانوادگی نفر دوم :شغل :نشانی :
   نام و نام خانوادگی نفر سوم :شغل :نشانی :
   تخصص ها و فعالیت ها
   در چه زمینه ای فعالیت یا تخصص دارید(علمی،اجتماعی،ورزشی،فرهنگی،هنری)؟ :
   چنانچه موفقیت هایی در زمینه های مذکور کسب نموده اید بنویسید :
   در صورتی که دوره های آموزشی گذرانده اید و منتج به اخذ گواهینامه گردیده اید نام ببرید :
   سوء پیشینه
   آیا سابقه کیفری دارید؟ :در صورت مثبت بودن لطفا توضیح دهید:
   آیا تا کنون تحت پیگرد اداری جزایی واقع شده و محکومیت اداری جزایی از لحاظ اتهام عادی یا سیاسی دارید؟ :در صورت مثبت بودن لطفا توضیح دهید:
   در صورتی که در بسیج انجمن ها، باشگاه ها،اتحادیه ها ،احزاب و غیره فعالیت یا عضویت داشته و دارید نام آنها را با ذکر سمت و تاریخ ورود بنویسید :
   تحصیلات
    افزودن تحصیلات جدید
   ردیف دوره تحصیلی نام رشته تحصیلی نام گرایش تحصیلی نوع دانشگا ه نام دانشگا ه سال فراغت معدل عملیات
   مشاغل قبلی
    افزودن سوابق شغلی جدید
   ردیف نمایندگی / شرکت / بانک مدت/سال بیمه/واحد فعالیت نشانی و تلفن عملیات
   اعضاء خانواده
    افزودن اعضاء خانواده جدید
   ردیف نسبت نام و نام خانوادگی شغل تاریخ تولد نشانی عملیات
   آیا اقوام و یا آشنایان شماکسی در بانک کار می کند؟(مشخصات معرف یا فرد نامبرده درج گردد)
    افزودن معرف بانک جدید
   ردیف نام و نام خانوادگی شغل مدت اشنایی نشانی تلفن عملیات
   طریقه آشنایی با بانک و معرف خود را بنویسید
    افزودن طریقه آشنایی با بانک جدید
   ردیف نام و نام خانوادگی شغل مدت آشنایی نشانی تلفن عملیات
   بارگذاری مدارک
   تصویر صفحه اول شناسنامه :
    تصویر صفحه اول شناسنامه
    
   هیچ فایلی موجود نیست. برای بارگذاری فایل اینجا را کلیک کنید.
   تصویر صفحه دوم شناسنامه :
    تصویر صفحه دوم شناسنامه
    
   هیچ فایلی موجود نیست. برای بارگذاری فایل اینجا را کلیک کنید.
   تصویر صفه سوم شناسنامه :
    تصویر صفه سوم شناسنامه
    
   هیچ فایلی موجود نیست. برای بارگذاری فایل اینجا را کلیک کنید.
   تصویر صفحه چهارم شناسنامه :
    تصویر صفحه چهارم شناسنامه
    
   هیچ فایلی موجود نیست. برای بارگذاری فایل اینجا را کلیک کنید.
   تصویر صفحه پنجم شناسنامه :
    تصویر صفحه پنجم شناسنامه
    
   هیچ فایلی موجود نیست. برای بارگذاری فایل اینجا را کلیک کنید.
   تصویر روی کارت ملی :
    تصویر روی کارت ملی
    
   هیچ فایلی موجود نیست. برای بارگذاری فایل اینجا را کلیک کنید.
   سوابق بیمه دریافتی از سامانه تامین اجتماعی :
    سوابق بیمه دریافتی از سامانه تامین اجتماعی
    
   هیچ فایلی موجود نیست. برای بارگذاری فایل اینجا را کلیک کنید.
   تصویر مدارک ایثارگری و جانبازی در صورت شمول :
    تصویر مدارک ایثارگری و جانبازی در صورت شمول
    
   هیچ فایلی موجود نیست. برای بارگذاری فایل اینجا را کلیک کنید.
   تصویرآخرین مدرک تحصیلی :(چنانچه متقاضی یکی از پست های ستادی می باشید بارگذاری سایر مدارک بجز آخرین مدرک نیز الزامی می باشد.)
    تصویرآخرین مدرک تحصیلی
    
   هیچ فایلی موجود نیست. برای بارگذاری فایل اینجا را کلیک کنید.
   خلاصه سوابق شغلی در سازمان های قبلی با نامه رسمی از سازمانهای مربوطه :
    خلاصه سوابق شغلی در سازمان های قبلی با نامه رسمی از سازمانهای مربوطه
    
   هیچ فایلی موجود نیست. برای بارگذاری فایل اینجا را کلیک کنید.
   رزومه کاری :
    رزومه کاری
    
   هیچ فایلی موجود نیست. برای بارگذاری فایل اینجا را کلیک کنید.
   تصویر روی کارت پایان خدمت :
    تصویر روی کارت پایان خدمت
    
   هیچ فایلی موجود نیست. برای بارگذاری فایل اینجا را کلیک کنید.
   تصویر پشت کارت پایان خدمت :
    تصویر پشت کارت پایان خدمت
    
   هیچ فایلی موجود نیست. برای بارگذاری فایل اینجا را کلیک کنید.