•  
  • ساختار سازمانی
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1ساختار واحدهای فرعی و وابسته - 1398
   pdf
   62.93 کیلوبایت
   2نمودار سازمانی بانک ایران زمین - مصوب 1399/07/08
   pdf
   225.24 کیلوبایت
   3نمودار سازمانی ایران زمین - مصوب 1398/04/02
   pdf
   228.19 کیلوبایت
   4نمودار سازمانی
   pdf
   944.82 کیلوبایت