•  
  • مانده بدهکاران موقت - 6ماهه
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1مانده بدهکاران موقت - 1399/06/31- حسابرسی نشده
   pdf
   20.07 کیلوبایت
   2مانده بدهکاران موقت - 1398/06/31- حسابرسی نشده
   pdf
   19.97 کیلوبایت
   3مانده بدهکاران موقت - 1397/06/31- حسابرسی نشده
   pdf
   20.1 کیلوبایت
   4مانده بدهکاران موقت - 1396/06/31
   pdf
   21.85 کیلوبایت
   5مانده بدهکاران موقت - 1395/06/31
   pdf
   49.47 کیلوبایت
   6مانده بدهکاران موقت - 1394/06/31
   pdf
   49.58 کیلوبایت
   7مانده بدهکاران موقت - 1393/06/31
   pdf
   49.18 کیلوبایت
   8مانده بدهکاران موقت - 1392/06/31
   pdf
   49.23 کیلوبایت
   9مانده بدهکاران موقت - 1391/06/31
   pdf
   49.21 کیلوبایت
   10مانده بدهکاران موقت - 1390/06/31
   pdf
   49.29 کیلوبایت