•  
  • نسبت کفایت سرمایه - 6ماهه
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1سرمایه و کفایت سرمایه - 1396/06/31
   pdf
   25.19 کیلوبایت
   2سرمایه و کفایت سرمایه - 1395/06/31
   pdf
   53.01 کیلوبایت
   3سرمایه و کفایت سرمایه - 1394/06/31
   pdf
   52.7 کیلوبایت
   4سرمایه و کفایت سرمایه - 1393/06/31
   pdf
   52.5 کیلوبایت
   5سرمایه و کفایت سرمایه - 1392/06/31
   pdf
   52.69 کیلوبایت
   6سرمایه و کفایت سرمایه - 1391/06/31
   pdf
   52.68 کیلوبایت
   7سرمایه و کفایت سرمایه - 1390/06/31
   pdf
   52.53 کیلوبایت