•  
  • تغییر در ترکیب اعضای هیأت مدیره
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1ترکیب اعضای هیأت مدیره - 970407
   pdf
   1.47 مگابایت
   2تغییر اعضای هیأت مدیره - 1397/09/18
   pdf
   797.67 کیلوبایت
   3تغییر در تعداد اعضای هیأت مدیره (کاهش از 7 نفر به 5 نفر) - 970407
   pdf
   3.41 مگابایت
   4تغییر اعضای هیأت مدیره - 960725
   pdf
   65.55 کیلوبایت
   5تغییر اعضای هیأت مدیره - 950517
   pdf
   1.36 مگابایت
   6ترکیب اعضای هیأت مدیره - 940925
   pdf
   1.36 مگابایت
   7تغییر اعضای هیأت مدیره - 930407
   pdf
   437.92 کیلوبایت
   8ترکیب اعضای هیأت مدیره - 920225
   pdf
   1.19 مگابایت
   9ترکیب اعضای هیأت مدیره - 910127
   pdf
   1.87 مگابایت