• شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :
   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   121طبسخراسان جنوبی / طبسکد مرکز: 6927221مسئول مرکز: علی محمد ساداتآدرس: طبس-خیابان خرمشهرتلفن: 32828955 - 056نمابر: 32820811طبس
   122عشق آبادخراسان جنوبی / عشق آبادکد مرکز: 6927239مسئول مرکز: جواد براتیآدرس: عشق آباد-میدان امام خمینیکد پستی: 9798116939تلفن: 32854210 - 056نمابر: 32853310عشق آباد
   123فردوسخراسان جنوبی / فردوسکد مرکز: 6922202مسئول مرکز: محمدرضا رمضانیآدرس: فردوس- خیابان امام خمینیکد پستی: 9771674854تلفن: 32732480 - 056نمابر: 32727722فردوس
   124قاینخراسان جنوبی / قائنکد مرکز: 6922211مسئول مرکز: محمد حسن اباذریآدرس: قاین-میدان امام خمینی-خیابان مهدیهتلفن: 32531681 - 056نمابر: 32526249قاین
   125باجه نهبندانخراسان جنوبی / نهبندانکد مرکز: 6922107مرکز ناظر: آزادیمسئول مرکز: علی اکبراسلام پناهآدرس: خیابان شهداء،مقابل خیابان شهدای9کد پستی: 9751645517تلفن: 32624495 - 056نمابر: 32624496باجه نهبندان
   126بردسکنخراسان رضوی / بردسکنکد مرکز: 6908141مسئول مرکز: محمد صادقی(معاون)آدرس: خیابان عدالت-نبش عدالت 11کد پستی: 9681935999تلفن: 55420251 - 051نمابر: 55420250بردسکن
   127باجه تربت حیدریهخراسان رضوی / تربت حیدریهکد مرکز: 6908055مرکز ناظر: امام رضاآدرس: خیابان فردوسی شمالی-خیابان فردوسی 23-پلاک 207کد پستی: 9513683941تلفن: 52244432
   - 051
   نمابر: 52244430
   باجه تربت حیدریه
   128سبزوارخراسان رضوی / سبزوارکد مرکز: 6908236مسئول مرکز: علی نصیرنیا(معاون)آدرس: میدان پست و تلگراف-ابتدای خیابان کاشفی شمالی-پلاک 243تلفن: 44238081 - 051نمابر: 44227085سبزوار
   129ویلاژ توریستخراسان رضوی / طرقبهکد مرکز: 6908209مسئول مرکز: _آدرس: طرقبه-ویلاشهر-نبش امام رضای 8-مجتمع تجاری ویلاژ توریستکد پستی: 9351996401تلفن: 35595157 - 051نمابر: 35595158ویلاژ توریست
   130فیض آبادخراسان رضوی / فیض آبادکد مرکز: 6908281مسئول مرکز: رضا ذوالفقاریآدرس: خیابان امام خمینیکد پستی: 9531713146تلفن: 56725955 - 051نمابر: 56725755فیض آباد