• شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :
   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   121خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستانخراسان جنوبی / بیرجندکد مرکز: 7مسئول مرکز: -آدرس: بیرجند - بلوار مدرس، نبش مدرس17تلفن: 32357551 - 056نمابر: 32357552خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان
   122آزادیخراسان جنوبی / بیرجندکد مرکز: 6922107مسئول مرکز: رامین موحدیآدرس: بیرجند-میدان آزادی-ابتدای خیابان شهید فهمیدهتلفن: 32331171 - 056نمابر: 32331180آزادی
   123مدرسخراسان جنوبی / بیرجندکد مرکز: 6922116مسئول مرکز: حسین خونیکیآدرس: بیرجند-بلوار مدرس- نبش خیابان مدرس 17تلفن: 32357610 - 056نمابر: 32357482مدرس
   124سرایانخراسان جنوبی / سرایانکد مرکز: 6922179مسئول مرکز: مهدی مشتاق اولآدرس: سرایان-خیابان امام خمینیتلفن: 32881737 - 056نمابر: 32883804سرایان
   125باجه تیغابخراسان جنوبی / سرایانکد مرکز: 6922179آدرس: خیابان امام خمینیکد پستی: 9765116919تلفن: 32586344 - 056نمابر: 32586344باجه تیغاب
   126طبسخراسان جنوبی / طبسکد مرکز: 6927221مسئول مرکز: علی محمد ساداتآدرس: طبس-خیابان خرمشهرتلفن: 32828955 - 056نمابر: 32820811طبس
   127عشق آبادخراسان جنوبی / عشق آبادکد مرکز: 6927239مسئول مرکز: جواد براتیآدرس: عشق آباد-میدان امام خمینیکد پستی: 9798116939تلفن: 32854210 - 056نمابر: 32853310عشق آباد
   128فردوسخراسان جنوبی / فردوسکد مرکز: 6922202مسئول مرکز: محمدرضا رمضانیآدرس: فردوس- خیابان امام خمینیکد پستی: 9771674854تلفن: 32732480 - 056نمابر: 32727722فردوس
   129قاینخراسان جنوبی / قائنکد مرکز: 6922211مسئول مرکز: محمد حسن اباذریآدرس: قاین-میدان امام خمینی-خیابان مهدیهتلفن: 32531681 - 056نمابر: 32526249قاین
   130باجه نهبندانخراسان جنوبی / نهبندانکد مرکز: 6922107مرکز ناظر: آزادیمسئول مرکز: علی اکبراسلام پناهآدرس: خیابان شهداء،مقابل خیابان شهدای9کد پستی: 9751645517تلفن: 32625466 - 056نمابر: 32624495باجه نهبندان