• شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :
   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   131کاشمرخراسان رضوی / کاشمرکد مرکز: 6908299مسئول مرکز: عیسی رحیمیآدرس: خیابان امام خمینی-نبش امام خمینی 11کد پستی: 9671617666تلفن: 55226556 - 051نمابر: 55225665کاشمر
   132خراسان شمالی و رضوی خراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 6مسئول مرکز: -آدرس: مشهد- خیابان امام خمینی (ره) بین امام خمینی 35و37 جنب هتل یاس پلاک 575تلفن: 38529644 - 051نمابر: 38555594خراسان شمالی و رضوی
   133فلسطینخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 6908028مسئول مرکز: نویده غلامپور نهیآدرس: خ فلسطین، نبش فلسطین هیجدهکد پستی: 9185783688تلفن: 37658053 - 051نمابر: 37646989فلسطین
   134سجادخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 6908046مسئول مرکز: ابراهیم توسلی نوقابیآدرس: بلوار سجاد،خیابان زنبق جنوبی(سجاد4)، خیابان یاسمن2، پلاک 85کد پستی: 9186693845تلفن: 37677793 - 051نمابر: 37677794سجاد
   135جمهوری اسلامیخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 6908064مسئول مرکز: مجید حسن زادهآدرس: بلوار جمهوری-بین جمهوری 16و18کد پستی: 9165713698تلفن: 33420506 - 051نمابر: 33413572جمهوری اسلامی
   136مفتحخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 6908037مسئول مرکز: یدا.. نظرزادهآدرس: خ مفتح (سی متری طلاب)، نبش میثمکد پستی: 9155765968تلفن: 32794793 - 051نمابر: 32794767مفتح
   137احمدآبادخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 6908218مسئول مرکز: محمد حاج اسماعیلیآدرس: خیابان احمدآباد، بین عارف و پرستارکد پستی: 9176698534تلفن: 38470344 - 051نمابر: 38437459احمدآباد
   138امام رضاخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 6908055مسئول مرکز: محمدرضا برزگر دهکیآدرس: خیابان امام رضا-نبش امام رضا 7کد پستی: 9135887368تلفن: 38556131 - 051نمابر: 38598523امام رضا
   139هفت تیرخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 6908082مسئول مرکز: محمود مصنع رضویآدرس: بلوارآب و برق(هفت تیر)-بین هفت تیر 22و24کد پستی: 9178714414تلفن: 38683827 - 051نمابر: 38675786هفت تیر
   140چهارراه مخابراتخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 6908073مسئول مرکز: مرتضی ممدوحیآدرس: مشهد-قاسم آباد چهار راه مخابرات نبش شریعتی 21کد پستی: 9189643331تلفن: 36641585 - 051نمابر: 36629977چهارراه مخابرات