• شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :
   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   131نهبندانخراسان جنوبی / نهبندانکد مرکز: 6922229مسئول مرکز: محسن نیکخواهآدرس: نهبندان-خیابان شهدا-روبروی شهدا9تلفن: 32624496 - 056نمابر: 32623895نهبندان
   132بردسکنخراسان رضوی / بردسکنکد مرکز: 6908141مسئول مرکز: محمد صادقی(معاون)آدرس: خیابان عدالت-نبش عدالت 11کد پستی: 9681935999تلفن: 55420251 - 051نمابر: 55420250بردسکن
   133تربت حیدریهخراسان رضوی / تربت حیدریهکد مرکز: 6908159مسئول مرکز: احمدرضا تربتیآدرس: خیابان فردوسی شمالی، فردوسی 23، روبروی اداره مخابراتکد پستی: 9513683941تلفن: 52244432 - 051نمابر: 52244430تربت حیدریه
   134خلیل آبادخراسان رضوی / خلیل آبادکد مرکز: 6908186مسئول مرکز: عباس پاکدلآدرس: خیابان امام خمینی کد پستی: 9677135610تلفن: 57729931 - 051نمابر: 57724121خلیل آباد
   135سبزوارخراسان رضوی / سبزوارکد مرکز: 6908236مسئول مرکز: علی نصیرنیا(معاون)آدرس: میدان پست و تلگراف-ابتدای خیابان کاشفی شمالی-پلاک 243تلفن: 44238081 - 051نمابر: 44227085سبزوار
   136سرخسخراسان رضوی / سرخسکد مرکز: 6908367مسئول مرکز: معید آذرکیش آدرس: خیابان طالقانی غربی-نرسیده به کوچه شهید حسینیکد پستی: 9381654686تلفن: 34521551 - 051نمابر: 34526300سرخس
   137ویلاژ توریستخراسان رضوی / طرقبهکد مرکز: 6908209مسئول مرکز: _آدرس: طرقبه-ویلاشهر-نبش امام رضای 8-مجتمع تجاری ویلاژ توریستکد پستی: 9351996401تلفن: 35595157 - 051نمابر: 35595158ویلاژ توریست
   138فیض آبادخراسان رضوی / فیض آبادکد مرکز: 6908281مسئول مرکز: رضا ذوالفقاریآدرس: خیابان امام خمینیکد پستی: 9531713146تلفن: 56725955 - 051نمابر: 56725755فیض آباد
   139قوچانخراسان رضوی / قوچانکد مرکز: 6921245مسئول مرکز: ابوالفضل بهادری(معاون)آدرس: خیابان امام خمینی-بازار عشق آبادکد پستی: 9471617813تلفن: 47236220 - 051نمابر: 47236221قوچان
   140کاشمرخراسان رضوی / کاشمرکد مرکز: 6908299مسئول مرکز: عیسی رحیمیآدرس: خیابان امام خمینی-نبش امام خمینی 11کد پستی: 9671617666تلفن: 55226556 - 051نمابر: 55225665کاشمر