• شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :
   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   221خرم آبادلرستان / خرم آبادکد مرکز: 6920017مسئول مرکز: بهمن قنبریانآدرس: خیابان علوی-نزدیک میدان امام حسین-نبش کوچه شهید رکتلفن: 33427445 - 066نمابر: 33427445خرم آباد
   222 آملمازندران / آملکد مرکز: 6911514مسئول مرکز: رمضان شفیعیآدرس: خیابان امام رضا- میدان امام رضاکد پستی: 4614613189تلفن: 43231811 - 011نمابر: 43230728 آمل
   223بابلمازندران / بابلکد مرکز: 6911125مسئول مرکز: یوسف کرمانیانآدرس: خیابان مدرس-جنب سینما آزادیتلفن: 32322161 - 011نمابر: 32369175بابل
   224بابلسرمازندران / بابلسرکد مرکز: 6911211مسئول مرکز: عبدالرضا عاشوریآدرس: میدان بسیج-بالاتر از فرمانداریکد پستی: 4741753191تلفن: 35331472 - 011نمابر: 35331470بابلسر
   225بهشهرمازندران / بهشهرکد مرکز: 6911505مسئول مرکز: غلامرضا همتیآدرس: خیابان شهید هاشمی نژاد-روبروی پاساژ امام رضا-نبش کوچه شهید توفیقیتلفن: 34537314 - 011نمابر: 34527377بهشهر
   226تنکابنمازندران / تنکابنکد مرکز: 6911116مسئول مرکز: عیسی ابوالقاسمیآدرس: میدان امام خمینیتلفن: 54227991 - 011نمابر: 54237344تنکابن
   227رامسرمازندران / رامسرکد مرکز: 6911315مسئول مرکز: حجت فرهیآدرس: خیابان شهید مطهری-نرسیده به میدان امامکد پستی: 4691843348تلفن: 55250160 - 011نمابر: 55250161رامسر
   228مازندران،گلستان و سمنانمازندران / ساریکد مرکز: 19مسئول مرکز: -آدرس: ساری ـ میدان شهداء-نبش کوچه ایرانپورتلفن: 33264271 - 011نمابر: 33250664مازندران،گلستان و سمنان
   229 ساریمازندران / ساریکد مرکز: 6911012مسئول مرکز: صمد باباییآدرس: خیابان قارن جنب ساختمان قوکد پستی: 4818656339تلفن: 33329446 - 011نمابر: 33314906 ساری
   230شهداءمازندران / ساریکد مرکز: 6911107مسئول مرکز: ناصر عربآدرس: میدان شهداکد پستی: 4817713845تلفن: 33264282 - 011نمابر: 33264284شهداء