• شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :
   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   281آستانه اشرفیهگیلان / آستانه اشرفیهکد مرکز: 6910132مسئول مرکز: محمدرضا ربیعیآدرس: آستانه اشرفیه خیابان شهید بهشتیتلفن: 42123436 - 013نمابر: 42120070آستانه اشرفیه
   282بندرانزلیگیلان / بندرانزلیکد مرکز: 6910195مسئول مرکز: عباسعلی وطن خواه میاندهیآدرس: بندرانزلی- خیابان مطهری-نرسیده به چهارراه شهداءتلفن: 44540550 - 013نمابر: 44541070بندرانزلی
   283غازیانگیلان / بندرانزلیکد مرکز: 6910304مسئول مرکز: علی سنگاچینی مقدمآدرس: بندرانزلی- غازیان خیابان طالقانیتلفن: 44444700 - 013نمابر: 44444900غازیان
   284گیلان گیلان / رشتکد مرکز: 17مسئول مرکز: -آدرس: رشت - خ سعدی، بلوار معلم، نرسیده به استانداریتلفن: 33245739 - 013نمابر: 33245776گیلان
   285منظریهگیلان / رشتکد مرکز: 6910168مسئول مرکز: محمدرضا بخت جوآدرس: رشت-بلوار آزادی(منظریه)- نرسیده به هتل کادوس-روبروی مسجد فاطمیه نبش کوچه حسینی آزادکد پستی: 4193844146تلفن: 33338101 - 013نمابر: 33338103منظریه
   286تختیگیلان / رشتکد مرکز: 6910218مسئول مرکز: مهدی یاری پور فومنیآدرس: رشت- خیابان تختی -نبش کوچه شهیده زهرا دقیقی خداشهری(بهارانه یک)کد پستی: 4173613171تلفن: 32110307 - 013نمابر: 33115785تختی
   287گلسارگیلان / رشتکد مرکز: 6910349مسئول مرکز: عطاءاله خیریآدرس: رشت- گلسار نبش خیابان 114تلفن: 33756889 - 013نمابر: 33756888گلسار
   288بیستونگیلان / رشتکد مرکز: 6910358مسئول مرکز: پرویز گیلکیآدرس: رشت خیابان بیستون -خیابان آیت الله طالقانیکد پستی: 4154887657تلفن: 33537408 - 013نمابر: 33551373بیستون
   289معلمگیلان / رشتکد مرکز: 6910417مسئول مرکز: افشید زرسازکارآدرس: رشت- بلوار معلم-ساختمان آتی و سامکد پستی: 4155637191تلفن: 33557867 - 013نمابر: 33557867معلم
   290کاشفگیلان / لاهیجانکد مرکز: 6910272مسئول مرکز: محسن ملکیآدرس: لاهیجان- خیابان کاشف شرقی تلفن: 42240610 - 013نمابر: 42231030کاشف