• شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :
   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   281اردکانیزد / اردکانکد مرکز: 6927135مسئول مرکز: محمد احمدی بفروئیآدرس: اردکان،خیابان امام کد پستی: 8951654194تلفن: 32231085 - 035نمابر: 32231084اردکان
   282بافقیزد / بافقکد مرکز: 6927144مسئول مرکز: علی قاسم زاده بافقیآدرس: بافق،خیابان وحشی بافقی کد پستی: 8971633456تلفن: 32420039 - 035نمابر: 32422529بافق
   283میبدیزد / میبدکد مرکز: 6927203مسئول مرکز: علی دهقانی فیروزآبادیآدرس: میبد،نرسیده به میدان عدالت جنب آتش نشانیتلفن: 32324031 - 035نمابر: 32321912میبد
   284یزدیزد / یزدکد مرکز: 6927013مسئول مرکز: رضا محمدی مقدمآدرس: یزد، خیابان کاشانی روبروی پمپ بنزینتلفن: 36236011 - 035نمابر: 36237500یزد
   285معلمیزد / یزدکد مرکز: 6927022مسئول مرکز: حسنعلی اکبرپورآدرس: یزد،میدان معلمتلفن: 37246250 - 035نمابر: 37267885معلم
   286جمهوری اسلامییزد / یزدکد مرکز: 6927108مسئول مرکز: ابوالقاسم حسن آبادیآدرس: یزد ،بلوارجمهوری جنب مسجد قباتلفن: 35250374 - 035نمابر: 35230347جمهوری اسلامی
   287آزادشهر یزد / یزدکد مرکز: 6927117مسئول مرکز: محمود عربیآدرس: آزادشهر-بلوار شهید محمدکاظم واعظکد پستی: 8917331575تلفن: 37202007 - 035نمابر: 37202006آزادشهر
   288اطلسییزد / یزدکد مرکز: 6927171مسئول مرکز: سید جلیل قوامیآدرس: یزد،صفائیه میدان اطلسیتلفن: 38267330 - 035نمابر: 38267331اطلسی
   289طالقانی یزد / یزدکد مرکز: 6927189مسئول مرکز: علی دهقانیآدرس: یزد،بلوار طالقانی جنب پارکینگ دادگستریتلفن: 36271540 - 035نمابر: 36271542طالقانی
   290بازاریزد / یزدکد مرکز: 6927198مسئول مرکز: وحید حبوباتیآدرس: یزد،خیابان قیامتلفن: 36271384 - 035نمابر: 36267072بازار