• شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :
   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   291صفائیهیزد / یزدکد مرکز: 6927212مسئول مرکز: علی محمد ساداتآدرس: یزد ، میدان ابوذزتلفن: 38248611 - 035نمابر: 38274280صفائیه
   292یزدیزد / یزدکد مرکز: 2700مسئول مرکز: _آدرس: بلوار جمهوری اسلامی-جنب مسجد قباتلفن: 35231243 - 035نمابر: 35262668یزد
   293شهرکرد چهارمحال و بختیاری / شهرکردکد مرکز: 6931103مسئول مرکز: قاسم محمد زمانیآدرس: شهرکرد-خیابان ملت-نرسیده به کوچه مسجد جامع-مجتمع آراءکد پستی: 8816843958تلفن: 32263753 - 038نمابر: 32263779شهرکرد
   294علی آباد;کتولگلستان / علی آباد کتولکد مرکز: 6932376مسئول مرکز: حمید رضا نعیمیآدرس: علی آباد کتول، میدان ولایت (شهرداری)- ورودی ساختمان برج سرمایه کد پستی: 4914748644تلفن: 34248651 - 017نمابر: 34248652علی آباد;کتول
   295کردکویگلستان / کردکویکد مرکز: 6932394مسئول مرکز: نورعلی روشناسانآدرس: کردکوی - خیابان ولیعصر-قبل از میدان انقلاب -جنب مسجد جامعتلفن: 34348148 - 017نمابر: 34348145کردکوی
   296کلالهگلستان / کلالهکد مرکز: 6932408مسئول مرکز: محمود رضا عودیآدرس: کلاله - خیابان امام خمینی شمالیتلفن: 35442319 - 017نمابر: 35449070کلاله
   297مینودشتگلستان / مینودشتکد مرکز: 6932444مسئول مرکز: سید ابوالفضل حسینی نیاآدرس: مینودشت-خیابان سیدجمال الدین-بعداز چهارراه برقتلفن: 35231100 - 017نمابر: 35223133مینودشت
   298 گرگانگلستان / گرگانکد مرکز: 6932019مسئول مرکز: محمد رضا اسلامپورآدرس: گرگان خیابان 5 آذر نبش آذر چهارمتلفن: 32222229 - 017نمابر: 32349447 گرگان
   299ناهارخورانگلستان / گرگانکد مرکز: 6932114مسئول مرکز: شیرعلی شهرکی رشیدآدرس: گرگان - بلوار ناهارخوران _ روبه روی عدالت 73تلفن: 32521257 - 017نمابر: 32529220ناهارخوران
   300ولیعصرگلستان / گرگانکد مرکز: 6932105مسئول مرکز: محمد صادق عابدینیآدرس: گرگان-خیابان ولیعصر-نبش عدالت یازدهمتلفن: 32363611 - 017نمابر: 32363612ولیعصر