• شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :
   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   301امام خمینیگلستان / گرگانکد مرکز: 6932159مسئول مرکز: سهراب قجقیآدرس: گرگان - خیابان امام خمینی جنب گاراژ شهابیکد پستی: 4918697315تلفن: 32224724 - 017نمابر: 32238112امام خمینی
   302گنبدکاووسگلستان / گنبدکد مرکز: 6932426مسئول مرکز: حسن اکبریآدرس: گنبد- فلکه مرکزی ابتدای خیابان طالقانی تلفن: 33227760 - 017نمابر: 33227768گنبدکاووس
   303آستاراگیلان / آستاراکد مرکز: 6910114مسئول مرکز: پیمان بیرجندیآدرس: آستارا میدان شهرداری سابقتلفن: 44829909 - 013نمابر: 44827477آستارا
   304آستانه اشرفیهگیلان / آستانه اشرفیهکد مرکز: 6910132مسئول مرکز: محمدرضا ربیعیآدرس: آستانه اشرفیه خیابان شهید بهشتیتلفن: 42123436 - 013نمابر: 42120070آستانه اشرفیه
   305بندرانزلیگیلان / بندرانزلیکد مرکز: 6910195مسئول مرکز: عباسعلی وطن خواه میاندهیآدرس: بندرانزلی- خیابان مطهری-نرسیده به چهارراه شهداءتلفن: 44529304 - 013نمابر: 44541070بندرانزلی
   306غازیانگیلان / بندرانزلیکد مرکز: 6910304مسئول مرکز: علی سنگاچینی مقدمآدرس: بندرانزلی- غازیان خیابان طالقانیتلفن: 44444700 - 013نمابر: 44444900غازیان
   307تالشگیلان / تالشکد مرکز: 6910209مسئول مرکز: امیدرضا جمال زادآدرس: تالش- خیابان خرمشهر نرسیده به داروخانه شبانه روزی دکتر اسماعیلیتلفن: 44225521 - 013نمابر: 44239381تالش
   308گیلان گیلان / رشتکد مرکز: 17مسئول مرکز: -آدرس: رشت - خ سعدی، بلوار معلم، نرسیده به استانداریتلفن: 33245739 - 013نمابر: 33245776گیلان
   309شریعتیگیلان / رشتکد مرکز: 6910019مسئول مرکز: غلامعلی بازیارآدرس: رشت- خیابان شریعتی- بعد از میدان صیقلانتلفن: 33228447 - 013نمابر: 33241716شریعتی
   310بازارگیلان / رشتکد مرکز: 6910028مسئول مرکز: مجید اکبریآدرس: رشت-اول خیابان شریعتی- دهنه بازارتلفن: 33262680 - 013نمابر: 33262682بازار